Snøfanger og taksikring

Snøfanger og taksikring

Når vinteren kommer, er det godt å ha en sikkerhet mot skader som kan oppstå når snø og is faller fra hustaket. Der slikt kan skje, skal snøfanger og taksikring monteres. En snøfanger skal monteres der dette kan skje, og byggeforskriften har bestemmelser om snøras. Det samme har granneloven. Behovet for snøfangere avhenger selvfølgelig av snøforholdene, formen på husets tak, oppbyggingen av dette og hvilke type taktekking som er brukt.

Vi leverer også andre former for taksikring, som takstiger og takbroer. Dette er innretninger som gjør det enklere for de som skal utføre arbeid på tak.

I henhold til «Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg» og Arbeidstilsynets «Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m.» har ikke brannvesenets brann- og feierinspektører lov til å utføre arbeid på et tak uten typegodkjent taksikring.

Hvorfor velge oss?

Vi har mesterbrev
Vi har Sentral Godkjenning
Vi har lang erfaring innen blikkenslagerbransjen
Vi er medlem i Bergens Kobber- og Blikkenslagerlaug

Sentral_godkjenningByggmester

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker at vi skal se på ditt prosjekt? Ta kontakt med oss i dag.